Kano Verhuur Scherpenzeel

Het Valleikanaal

Geschiedenis:
Al eeuwen vormde de afwatering van de Gelderse Vallei een probleem. Vrijwel iedere winter kwamen grote delen van de Vallei onder water te staan. Ook traden de Valleibeken bij hevige regenval nogal eens buiten hun oevers. Voor de landbouw in het gebied was dit zeer onvoordelig. Om aan deze situatie een einde te maken werd in 1934 besloten het Valleikanaal tussen Nederrij en de Eem bij Amersfoort aan te leggen. Het kanaal zou voor een groot deel het tracé van de oude liniegrachten volgen, maar tussen Bruinenburg ten noorden van Woudenberg, en Amersfoort moest gegraven worden. In 1937 gingen de eerste spades de grond in. In 1941 was het karwei geklaard. het kanaal leidde niet alleen tot grote verbetering van de waterhuishouding in de Gelderse Vallei, maar ook tot een hernieuwde belangstelling voor de Grebbelinie. Door het kanaal kon inundatiewater eenvoudiger worden aangevoerd uit de Nederrijn. Bovendienkon het kanaal dienst doen als tankgracht. Helaas was het kanaal niet helemaal gereed toen Duitsland ons land in mei 1940 binnenviel.

Nu:
Nu is de Grebbelinie een natuurgebied waar je mooi kunt wandelen. Het Valleikanaal wordt gebruikt door vissers en kanovaarders.